Links

De Klimboom is onderdeel van Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs in Amersfoort.

Meerkring heeft een eigen expertisecentrum. Onderdeel van het expertisecentrum is De Gedragstolk. De Gedragstolk is een begeleidingsdienst voor het primair onderwijs. Via de Gedragstolk kan het gehele werkgebied van SWV de Eem vanuit één organisatie bediend worden en blijft de expertise van voormalig cluster 3 (ZML) en cluster 4 behouden.

Om toegelaten te worden tot De Klimboom heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 
Voor de aanvraag hiervan kunt u terecht bij: Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem). Hier kunt u ook terecht voor specifieke informatie over het Samenwerkingsverband waar wij bij horen.

Passend Onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Op de volgende site vindt u alle benodigde informatie.
www.passendonderwijs.nl

U vindt ook informatie over onze school op www.scholenopdekaart.nl

In ons gebouw is een BSO van de Amerpoort gevestigd. Zij leveren een gespecialiseerde buitenschoolse opvang na schooltijd, in vakanties en op studiedagen van school. Daarnaast verzorgt Amerpoort in veel gevallen de (zorg)ondersteuning voor individuele leerlingen, zodat onderwijs mogelijk blijft én zijn er medewerkers die leerlingen helpen bij de verzorging en/of begeleiding in het traject van zindelijk worden. Voor meer informatie over de Amerpoort, klik hier.

Voor logopedie hebben wij een logopediste in school, maar werken wij ook samen met Logopedie op Maat, een logopediepraktijk welke gespecialiseerd is in de doelgroep van onze school.

Kinderergotherapie Gooi en Eemland verzorgt de behandelingen van ergotherapie in onze school.

In onze regio zijn meer zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals:

Abrona

Philadelphia

Sherpa

's HeerenLoo

Ook is er een organisatie die goed zicht heeft op alle instanties die er zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is MEE.

Onze partnerschool, Beekdal VSO, heeft een groenafdeling met een eigen website. Neem eens een kijkje op Vosheuvelgroen.nl

De Klimboom
Samen, plezier en durf!

Contact

De Klimboom
Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort

Tel.: 085 06 60 700
E-mail: administratie.klimboom@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. 
agnes.ijmker@meerkring.nl  of sonja.hendriks@meerkring.nl


Meerkring

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar onderwijs in Amersfoort.  

Lees verder