MR

Wij hebben op school ook een medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat op dit moment uit 4 leden. De oudergeleding wordt gevormd door Ji-Yoon Rehorst en Daniëlle Wilms.

​De personeelsgeleding wordt gevormd door Anita Cijs en Jesse Zuidinga. Pieter Ozinga is als bovenschools directeur tijdens MR vergaderingen beschikbaar voor vragen.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl