MR

Wij hebben op school ook een medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat op dit moment uit 4 leden.
  
De oudergeleding wordt gevormd door Ji-Yoon Rehorst en Daniëlle Wilms.
   
​De personeelsgeleding wordt gevormd door Anita Cijs en Jesse Zuidinga.
Pieter Ozinga is als meerscholendirecteur tijdens MR vergaderingen beschikbaar voor vragen.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl