Leerstof

De leerlingen krijgen een divers leerstofaanbod. Wij besteden aandacht aan de volgende gebieden:

 • Spel, spelend leren
 • Functieontwikkeling
 • Lees- en rekenvoorwaarden
 • Mondelinge taal
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Leren leren
 • Lezen, schrijven, spelling en taal
 • Rekenen
 • Computergebruik
 • Bewegingsonderwijs en zwemmen
 • Wonen en zelfredzaamheid
 • Expressie
 • Wereldoriëntatie

Klik hier om meer te lezen over ons leerstofaanbod.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl