Klachten

 Wanneer u klachten heeft over de school of het onderwijs kunt u uiteraard terecht bij de directie van de school.

Pieter Ozinga, bovenschools directeur : pieter.ozinga@meerkring.nl
Marianne Huitema, locatie directeur: marianne.huitema@meerkring.nl

Ook kent Meerkring eigen vertrouwenspersonen. Via onderstaande link leest u meer. www.meerkring.nl/Meerkring/Organisatie/Vertrouwenspersoon

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl